Maandelijks archief: januari 2023

Mineralenbalans en Kritische Depositie Waarde
Voerendaal, 3 januari 2023
Beste Tjeerd de Groot en Derk Boswijk,

Tjeerd de Groot stap af van het leidend zijn van de KDW en omarm de mineralenbalans die het mineralenoverschot per ha berekend. Dit kunnen boeren hanteren en beslissingen nemen om het mineralenoverschot gemiddeld over de jaren heen onder de 50 kg stikstof per ha te brengen, als ze dit al op hun bedrijf nog niet gehaald hebben. In de waterbeschermingsgebieden van de WML in Zuid-Limburg is dit doel bereikt.
Veel boeren gebruiken deze methode en hebben een lager overschot maar een deel van de boeren die nog de methode van tientallen jaren geleden hanteren hebben soms overschotten van enkele honderden kilo’s stikstof per ha als gemiddelde van hun bedrijf. Deze laatste groep boeren moet je meenemen/stimuleren naar een lager overschot.
In Zuid-Limburg is de Mergellandcorporatie (samenwerking van natuurmensen en boeren uit Zuid-Limburg en de Milieufederatie Limburg en de LLTB) een achttal jaren actief geweest met o.a. een 4-jarig project “Voor Wat Hoort Wat”. Dit project heeft veel positieve resultaten opgeleverd en veel deelnemers volgden de bijeenkomsten, spraken mee en pasten zaken op hun bedrijf aan.
Ik was er bestuurslid.
Bij het Centrum Landbouw en Milieu zat ik in de jaren negentig in een boerenadviesgroep die meerdere projecten begeleiden en ben toen in enkele gebieden geweest waar projecten plaats vonden. Van de Friese Wouden tot Zuid-Limburg.

Nederland heeft vele prachtige en diverse landschappen die absoluut behouden moeten worden.

Ik kan begrijpen dat je snel resultaat wil voor de natuur dat zou ik ook graag willen maar in alle respect, geef boeren een reden en een instrument om aan oplossingen te werken, dan is er mijns inziens sneller en beter resultaat mogelijk. Met de KDW kunnen de boeren op hun bedrijf niets, maar wel met een mineralenbalans, dat geeft inzicht.
Ik stuur een mineralenbalans van mijn bedrijf mee.
Derk Boswijk, ik was positief verrast na je eerste optreden en interviews als woordvoerder Landbouw van het CDA. Je maakte duidelijk dat er iets moest veranderen in de werkwijze van een aantal boeren en je ging een stevige discussie niet uit de weg. Misschien nog te langzaam voor mij, maar stap voor stap is beter dan in een keer een te grote stap te maken. Daag boeren uit om stappen te zetten naar een landbouw die natuurinclusief en euregionaal is en goed naast een natuurgebied past.

Beste heren, je kan beleid van +/- 20 jaar lang niet van de een op de andere dag omkeren.
Dat dit oude beleid schadelijk is voor het milieu en uiteindelijk ook economische schadelijk is is helder.
De meeste boeren bedrijven hebben een cyclus van een jaar en de meeste boeren zullen enkele jaren ervaring nodig hebben om te veranderen.

De nieuwe minister van Landbouw dhr. Adema gaat voortvarend te werk en maakt goede plannen die hopelijk snel resultaat hebben.
Samenvattend:
Gebruik instrumenten als een mineralenbalans en vergelijkbare methoden om boeren in beweging te krijgen naar een lager gebruik van (kunstmest)stikstof, dan verlaagt de KDW vanzelf ook.
De natuur zal dan op termijn ‘automatisch’ verbeteren doordat er dan sprake zal zijn van verkleining van het stikstofoverschot dat in bodem, grondwater en lucht komt.

Groetend en mijn beste wensen en goede gezondheid voor jullie beiden.
Hopelijk wordt 2023 een jaar met minder polarisatie en meer samenwerking en begrip voor elkaar.

Norbert Huijts
Steinweg 2
6367GM Voerendaal
0654781748
www.kasteelhoeveputh.nl en Blog
In 2018 gestopt als biologische akkerbouwer in Zuid-Limburg