Maandelijks archief: november 2020

Biologische akkerbouw

Biologische akkerbouw wil zeggen, dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest gebruikt worden bij het telen van de gewassen. Ook wordt geen gebruik gemaakt van genetisch gemanipuleerde gewassen.

Biologische akkerbouw is veel beter voor de natuur op en rondom het bedrijf. Het is veel minder belastend voor het milieu dan de gangbare manier van akkerbouwen. Biologische producten zijn puur natuur en smaken heerlijk.

Energiecoöperatie De Omslag in Voerendaal

We hebben maar één aarde, en de laatste eeuw zijn we er niet zo zuinig mee om gegaan. Dit betekent dat toekomstige generaties mensen hierdoor in de problemen gaan komen. Hoog tijd om duurzamer met de wereld om te gaan.

De laatste jaren zijn er daarbij steeds meer plaatselijke initiatieven, waarbij men lokaal manieren gaat zoeken om:

  1. Minder energie te gebruiken (bijvoorbeeld door isolatie of door bewust zuiniger om te gaan met energie)
  2. De energie op een duurzame manier op te wekken.

Ook in Voerendaal is men hierbij bezig, de lokale energiecoöperatie in Voerendaal heet De Omslag. Ik ben er lid van geworden en ben er heel enthousiast over.