home zoeken contact

Bestrijding van ziektes, plagen en onkruid

Ook in de biologische akkerbouw is het mogelijk om ziektes, plagen en onkruid tegen te gaan. Ik doe dit op mijn bedrijf met de volgende technieken:

Gewasrotatie
Om het ontstaan van ziektes en plagen zoveel mogelijk tegen te gaan, teel ik veel verschillende soorten gewassen, die elk jaar weer op een andere perceel staan. In 2004 stonden er bijvoorbeeld aardappelen op een bepaald perceel. Op dit perceel nam in dat jaar het aantal aardappel-parasieten en -ziektekiemen toe. In 2005 staan er op dit stuk land bijvoorbeeld gerst en tarwe. Deze zijn niet gevoelig voor de aardappelziektes en –parasieten en kunnen goed groeien. De aardappelen worden pas over zes jaar weer op datzelfde perceel geteeld, wanneer het grootste deel van de ziektekiemen en aardappelparasieten eruit verdwenen is.

Ook in de gangbare akkerbouw wordt natuurlijk deze techniek, die gewasrotatie heet, gebruikt, maar nu ik biologisch werk, teel ik meer verschillende gewassen en ben ik nog zorgvuldiger in het plannen van welke gewassen in welk jaar waar komen te staan (het bouwplan).

Mechanische onkruidbestrijding
Om onkruid te bestrijden, wordt onder andere mechanische onkruidbestrijding gebruikt. De gewassen staan in rijtjes geplant. Met machines worden de onkruiden die groeien weggeschoffeld , weggeëgd en weggebrand. Ook wordt onkruid handmatig weggehaald door vakantiewerkers die elke zomer op mijn bedrijf werken.

 
De eg wordt ingezet in de jonge spelt om klein onkruid te ontwortelen en zo te bestrijden..
 
Jong onkruid kan ook weggebrand worden zonder de gewassen te beschadigen.

> Meer foto's van onkruidbestrijding in het veld

Ook in de gangbare akkerbouw wordt mechanische onkruidbestrijding toegepast, maar in de biologische akkerbouw zijn we meer afhankelijk van deze technieken. Er wordt vaker geschoffeld, en ook werken er meer vakantiewerkers meer uren om al het onkruid te verwijderen.

Stimuleren van een natuurlijk evenwicht
In de natuur komen natuurlijke vijanden voor van veel van de ziektes, onkruiden en parasieten die mijn gewassen bedreigen. Doordat biologische akkerbouw de natuur niet aantast en biodiversiteit stimuleert, komen deze natuurlijke vijanden in grote getale voor op mijn bedrijf, en helpen ze mij bij het bestrijden van de plagen die mijn gewassen bedreigen.

 

Ontwerp: double standard design

bijgewerkt op 10 november 2020