home zoeken contact

Zorgen voor voldoende voedingsstoffen

Een plant heeft voedingsstoffen nodig om te groeien. De plant haalt deze voedingsstoffen uit de grond. Op een akkerbouwbedrijf moeten deze voedingsstoffen dus aangevuld worden, anders zou de grond snel uitgeput raken.

Echte mest
Het tekort aan voedingsstoffen vullen biologische boeren niet aan met kunstmest, maar met natuurlijke mest die afkomstig is van dieren van biologische en extensieve veebedrijven uit de regio.

Groenbemesters
Voedingsstoffen kunnen ook (deels) aangevuld worden door het gebruik van groenbemester. Dit zijn planten die in de herfst gezaaid kunnen worden, en die dan in herfst en winter voedingsstoffen vasthouden, die anders uit de grond gespoeld zouden worden tijdens regenperiodes. Ook stimuleren groenbemesters het bodemleven. De groenbemester wordt in de lente ondergewerkt in de grond, waarna het gewas dat ik dan zaai, de voedingsstoffen uit de groenbemester kan gebruiken om te groeien.

Bepalen hoeveel mest nodig is
In de lente onderzoek ik hoeveel voedingsstoffen (en welke) er aanwezig zijn in de grond van elk van de percelen die ik bezit. Van alle gewassen die ik teel, is bekend hoeveel ze nodig hebben van de verschillende voedingsstoffen om goed te kunnen groeien. Zo weet ik hoeveel mest er op elk van de percelen gebruikt moet worden voor een geslaagde oogst in de herfst.

Wanneer ik teveel mest zou gebruiken, zou het overschot kunnen uitspoelen naar het grondwater en naar het oppervlaktewater. Hier zouden deze voedingsstoffen het natuurlijke evenwicht verstoren en het milieu negatief be´nvloeden. Een bijkomend voordeel voor mij is dat een lager gebruik van mest natuurlijk ook minder kost.

 

Ontwerp: double standard design

bijgewerkt op 10 november 2020