home zoeken contact

Biologische akkerbouw

In de biologische akkerbouw wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Onkruid, plantenziektes, schadelijke parasieten en insecten moeten dus op andere manieren bestreden worden. Bij het bestrijden van het onkruid worden machines en menskracht ingezet. Onkruid, insectenplagen en ziektes worden tegengegaan door méér soorten gewassen te telen, en die op een uitgekiende manier te laten rouleren over de verschillende percelen. De biologische manier van boeren stimuleert het ontstaan van een natuurlijke evenwicht, wat ook het uitbreken van insectenplagen en ziektes helpt te voorkomen.

> Meer informatie over de bestrijding van ziektes, plagen en onkruid

In de biologische akkerbouw mag geen kunstmest gebruikt worden. “Echte” mest en groenbemesters moeten ervoor zorgen dat de gewassen genoeg voedingsstoffen krijgen om goed te kunnen groeien.

> Meer informatie over bemesten

Uiteindelijk is de opbrengst aan producten per hectare toch vaak lager in de biologische akkerbouw dan in de gangbare akkerbouw. Dit is een van de redenen voor de hogere prijs van biologische producten.

Daar staat wel veel moois tegenover: biologische akkerbouw is veel beter voor de natuur op en rondom het bedrijf. Het is veel minder belastend voor het milieu dan de gangbare manier van akkerbouwen. Biologische producten zijn gezond, puur natuur en heerlijk.

Skal
Skal is de organisatie die in Nederland toezicht houdt op de biologische landbouw. Meer informatie over Skal vindt u op hun website: www.skal.com. U kunt mijn bedrijf ook op deze website vinden. Als u naar deze pagina gaat, en bij Naam "Huijts" invult en dan op "Zoek" klikt, dan vindt u mijn certificaat.

 

Ontwerp: double standard design

bijgewerkt op 10 november 2020